Κνωσός
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη της "Aνεξερεύνητης Oικίας" στην Κνωσό
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων