Κνωσός
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη του "Βασιλικού Τάφου-Ιερού" στην Κνωσό
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων