Δήλος
Κλείσιμο Παραθύρου
Δήλος, Οικία με τα Προσωπεία. Λεπτομέρεια του ψηφιδωτού δαπέδου. Παριστάνεται ο Διόνυσος καθισμένος στη ράχη πάνθηρα. 2ος αι. π.Χ. Φωτογραφία Π. Ι. Χατζηδάκη
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού