Δήλος
Κλείσιμο Παραθύρου
Δήλος, απότμημα 8 χάρτη κεντρικού χώρου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού