Αρχαιολογικός χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου
Κλείσιμο Παραθύρου
Ιερό Ασκληπιείου- βορειοανατολικό τμήμα
© Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου