Αρχαία Ζώνη
Κλείσιμο Παραθύρου
Τοπογραφικό διάγραμμα της αρχαίας πόλης: α. Ακρόπολη, β. Κύρια πόλη, γ. Περιτειχισμένος οικισμός, δ. Ιερό Δήμητρας, ε. Ναός Απόλλωνα, ζ. Δυτική πύλη.
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού