Αρχαία Ζώνη
Κλείσιμο Παραθύρου
Ο δεύτερος δυτικός πύργος με τις εγχάρακτες επιγραφές
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού