Αρχαία Ζώνη
Κλείσιμο Παραθύρου
Ο κύριος δρόμος της πόλης με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Το δυτικό άκρο του καταλήγει στη δυτική πύλη.
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού