Αρχαία Ζώνη
Κλείσιμο Παραθύρου
Ένας από τους χώρους του κτηριακού συγκροτήματος, όπου βρέθηκαν αμφορείς τοποθετημένοι με το στόμιο στο έδαφος.
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού