Ραμνούς
Κλείσιμο Παραθύρου
Η ανάγλυφη διακοσμημένη βάση του αγάλματος της θεάς Νεμέσεως
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού