Ασκληπιείο Κω
Κλείσιμο Παραθύρου
Ο δωρικός ναός του Aσκληπιού
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων