Αμνισός
Κλείσιμο Παραθύρου
Αεροφωτογραφία του αρχαιολογικού χώρου της Αμνισού με την "Έπαυλη των Κρίνων"
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων