Αμνισός
Κλείσιμο Παραθύρου
Εντυπωσιακή τοιχογραφία με φυτικά κοσμήματα και κρίνους από την "Έπαυλη των Κρίνων"
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων