Σέσκλο
Κλείσιμο Παραθύρου
Η περιοχή του Σέσκλου
© ΥΠΠΟΑ / ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ