Σέσκλο
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη χώρου
© ΥΠΠΟΑ / ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ