Σέσκλο
Κλείσιμο Παραθύρου
Κάτοψη αρχαιολογικού χώρου
© ΥΠΠΟΑ / ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ