Σέσκλο
Κλείσιμο Παραθύρου
Συνολική κάτοψη της περιοχής του Σέσκλου
© ΥΠΠΟΑ / ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ