Δελφοί
Κλείσιμο Παραθύρου
Γενική άποψη του αρχαιολογικού χώρου με το τέμενος της Αθηνάς Προναίας
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΟΠΕΠ