Δελφοί
Κλείσιμο Παραθύρου
Ο διευθυντής, Th. Homolle, και μέλη της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής κατά τη διάρκεια των πρώτων ανασκαφών, 1893
© Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή
© EFA