Δελφοί
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη του κάτω εργοταξίου κατά τη διάρκεια των πρώτων ανασκαφών
© Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή
© EFA