Δελφοί
Κλείσιμο Παραθύρου
Το χωριό Καστρί πριν την έναρξη των ανασκαφών
© Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή
© EFA