Δελφοί
Κλείσιμο Παραθύρου
Κάτοψη του ιερού του Απόλλωνα στους Δελφούς
© Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή