Δελφοί
Κλείσιμο Παραθύρου
Γενική κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών
© Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή