Δελφοί
Κλείσιμο Παραθύρου
Αεροφωτογραφία του τεμένους της Αθηνάς Προναίας
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© Ι' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων