Δελφοί
Κλείσιμο Παραθύρου
Γενική άποψη του μαντείου των Δελφών
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© Ι' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων