Δελφοί
Κλείσιμο Παραθύρου
Το ιερό του Απόλλωνα και το στάδιο
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων