Αρχαιολογικός χώρος Ιερού του Μέσσου στην Αγία Παρασκευή
Κλείσιμο Παραθύρου
Ο αρχαιολογικός χώρος του Μέσσου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© Κ΄ ΕΠΚΑ