Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Τρίκκης ("Ασκληπιείο") Τρικάλων
Κλείσιμο Παραθύρου
Γενική άποψη του Ασκληπιείου Τρίκκης
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων