Τάφος των Φιλοσόφων
Κλείσιμο Παραθύρου
Εσωτερικό του τάφου
© Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας