Δυμόκαστρο στην Πέρδικα
Κλείσιμο Παραθύρου
Γενική άποψη του λόφου και της αρχαίας οχύρωσης
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού