Δυμόκαστρο στην Πέρδικα
Κλείσιμο Παραθύρου
Τοπογραφικό σχέδιο Δάκαρη
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού