Δυμόκαστρο στην Πέρδικα
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη οχύρωσης
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού