Δυμόκαστρο στην Πέρδικα
Κλείσιμο Παραθύρου
Γενική άποψη του χώρου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού