Δυμόκαστρο στην Πέρδικα
Κλείσιμο Παραθύρου
Νοτιοανατολική πύλη Ακρόπολης
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού