Μακεδονικός Τάφος Γ στην Πέλλα
Κλείσιμο Παραθύρου
Κύρια όψη του τάφου
© Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας