ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Ήλιδας

 
H έκθεση του Μουσείου της Ήλιδας αντιπροσωπεύει σχεδόν στο σύνολό της την μακραίωνη ιστορία της αρχαίας πόλης, δηλαδή από την Παλαιολιθική εποχή έως και τα χρόνια της ύστερης αρχαιότητας. Τα εκθέματα προέρχονται κυρίως από την ίδια την πόλη, δηλαδή ως επί το πλείστον από τις συστηματικές ανασκαφές αλλά και τις σωστικές που διεξήχθησαν επ'ευκαιρία της διέλευσης του αγωγού άρδευσης του φράγματος Πηνειού των ετών 1965-1970. Αρκετά λιγότερα είναι αυτά που προέρχονται από σωστικές ανασκαφές των μικρότερων οικισμών ή κωμών που βρίσκονταν γύρω από την πρωτεύουσα.

Η έκθεση είναι οργανωμένη ως επί το πλείστον κατά θεματικές ενότητες. Στην πρώτη αίθουσα παρουσιάζονται οι ενότητες που αφορούν το χώρο και την προϊστορία, τα κτήρια, τις επιγραφές και τα επαγγέλματα. Στη δεύτερη αίθουσα εκτίθενται αντικείμενα σχετικά με την τέχνη και την τοπική βιοτεχνική παραγωγή. Η τρίτη αίθουσα περιλαμβάνει ενότητες σχετικές με τον ιδιωτικό βίο, τις λατρείες, τον αθλητισμό και τη διοίκηση.

Η πρώτη εκθεσιακή ενότητα περιλαμβάνει διάφορα αντιπροσωπευτικά εκθέματα προϊστορικών και πρώιμων ιστορικών χρόνων. Αφορά στον χώρο και στο απώτερο παρελθόν της περιοχής και είναι διαρθρωμένη ως επί το πλείστον χρονολογικά. Το γεγονός ωστόσο, ότι τα ευρήματα των παλαιότερων φάσεων της ιστορίας της πόλης είναι σαφώς λιγότερα από τα μεταγενέστερα προκαθόρισε, έως ενός σημείου και την οργάνωση της έκθεσης.

Οι υπόλοιπες ενότητες είναι θεματικές και περιλαμβάνουν αντικείμενα ομοειδή ή σχετικά μεταξύ τους τα οποία ανήκουν, με κάποιες εξαιρέσεις, ως επί το πλείστον στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή. Με τον τρόπο αυτόν έγινε προσπάθεια να διαφανούν οι διάφορες πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου στην αρχαία Ήλιδα, όπως η γλώσσα μέσα από τα ενεπίγραφα μνημεία, η τέχνη, η βιοτεχνία και τα επαγγέλματα, οι καθημερινές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον καλλωπισμό, την παιδική ηλικία, τη διατροφή, αλλά και τα ταφικά έθιμα και τη θρησκεία. Σχετικά επίσης εκθέματα αφορούν σημαντικούς τομείς όπως η προετοιμασία των αθλητικών αγώνων και η διοίκηση της πόλεως.

Στην τέταρτη αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων, φιλοξενούνται αντικείμενα εισαγωγής από περιοχές με τις οποίες η Ήλιδα είχε αναπτύξει επαφές και εμπορικές σχέσεις, όπως η Αθήνα και η Κόρινθος και εκτίθενται ευρήματα από την περιφέρεια της πόλης. Τα μεγαλύτερου μεγέθους ευρήματα, γλυπτά κυρίως, στο διάδρομο και στην εσωτερική αυλή του μουσείου, οργανώνονται σε διάταξη που αντικατοπτρίζει περισσότερο ή λιγότερο τις κυρίως εκθεσιακές ενότητες του μουσείου.
 
 
Συντάκτης
Χρήστος Ματζάνας, αρχαιολόγος
 
 

Ενότητες της Έκθεσης
 
1. Ο χώρος και το απώτερο παρελθόν
Κρανίο μεγάλου εξαφανισμένου ζώου, λίθινα εργαλεία, αγγεία και όστρακα, ειδώλια, όπλα, εξαρτήματα ενδυμασίας
2. Τα κτίρια
Πήλινα και λίθινα αρχιτεκτονικά μέλη
3. Τα επαγγέλματα
Όργανα, εργαλεία και εξαρτήματα εργαλείων
4. Οι επιγραφές
Επιγραφές, κυρίως εγχάρακτες ή ενσφράγιστες, σε αγγεία και σε λίθινα υπόβαθρα
5. Η τέχνη και η μικροτεχνία
Αντικείμενα σχετικά με το θέατρο, έργα πλαστικής και χαλκουργίας
6. Η βιοτεχνία
Πήλινα και γυάλινα αγγεία, αντικείμενα από μεγαλύτερα αγγεία, σκεύη ή έπιπλα, από χαλκό, γυαλί, οστό ή πηλό
7. Αντικείμενα καθημερινής χρήσης
Λύχνοι, αγγεία πόσης
8. Καλλωπισμός
Κοσμήματα και άλλα είδη καλλωπισμού, πυξίδες, κάτοπτρα και ειδώλια με περίτεχνες κομμώσεις
9. Παιδική ηλικία
Παιχνίδια, ειδώλια και σχετικά αγγεία, 10. Επιτύμβιες στήλες, τεφροδόχες κάλπες
10. Ταφικά έθιμα
11. Λατρεία
Γλυπτά, αγγεία
12. Αθλητικοί αγώνες
Γλυπτά, αρχιτεκτονικά μέλη, εργαλεία και όργανα αθλητών
13. Διοίκηση
Επιγραφές, όπλα, γλυπτά
14. Περιφέρεια-σχέσεις με άλλα κέντρα
Αντικείμενα (κυρίως αγγεία) εισαγωγής ή προερχόμενα από την γύρω περιοχή
 

Ωράριo:
08.30-15.30