ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Σταθμός ΜΕΤΡΟ "Πανεπιστήμιο"

 
Σταθμός ΜΕΤΡΟ "Πανεπιστήμιο"
Στον εκθεσιακό χώρο του Σταθμού Πανεπιστήμιο, συνοδευόμενα από το αντίστοιχο εποπτικό υλικό, φιλοξενούνται σε γυάλινες προθήκες, χαρακτηριστικά παραδείγματα αρχαίων αντικειμένων (λύχνοι, υφαντικά βάρη, πώρινα αλάβαστρα και διάφοροι τύποι αγγείων των κλασικών και ρωμαϊκών χρόνων), πρωτότυπα (6) και εκμαγεία (23), τα περισσότερα προερχόμενα από την κτέριση των τάφων του νεκροταφείου του φρέατος Αμερικής. Μεταξύ των πρωτότυπων αντικειμένων, τρεις πήλινες λάρνακες που προορίζονταν για την ταφή παιδιών.
 
 
Συντάκτης
Ε. Σερβετοπούλου
 

Εισιτήρια:
Έκθεση ελεύθερα προσβάσιμη στο κοινό κατά τις ώρες λειτουργίας του σταθμού
Άλλες φωτογραφίες της έκθεσης
Σταθμός ΜΕΤΡΟ "Πανεπιστήμιο"