ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Ανοίγοντας δρόμους
(Από 8 Μαρτίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2016)

 
Η έκθεση «Ανοίγοντας Δρόμους» είναι αφιερωμένη στις ταφικές φάσεις τεσσάρων μεγάλων αρχαιολογικών θέσεων, της «Πηγής Αθηνάς» (Μέση/Ύστερη Εποχή Χαλκού & Υστερορωμαϊκή Εποχή), της «Πηγής Αρτέμιδος», της «Τριμπίνας 2 & 4» (Ύστερη Εποχή Χαλκού) και του «Τάφου Κατερίνης» (πρώιμη Ελληνιστική Εποχή). Σκοπός της είναι να παρουσιαστούν στο κοινό με εύληπτο τρόπο ευρήματα που σχετίζονται με τις ταφικές πρακτικές στην περιοχή του Μακεδονικού Κάτω Ολύμπου και της Κατερίνης, από τα προϊστορικά έως τα ιστορικά χρόνια.

Τα 241 αδημοσίευτα κατά το πλείστον εκθέματα παρουσιάζονται ανά ανασκαφική ενότητα. Η γεωγραφική θέση των ανασκαφών ακολουθεί την πορεία της εθνικής οδού ξεκινώντας από νότια, κοντά στα σύνορα με τη Θεσσαλία, μέχρι την Κατερίνη.

Η έκθεση είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, ενώ επιπλέον μέριμνα έχει δοθεί, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, στα άτομα με προβλήματα όρασης. Τέλος, πλαισιώνεται από πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά του δημοτικού, διάρκειας τριών ωρών, καθώς και για παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης, διάρκειας μιας ώρας.

Η έκθεση «Ανοίγοντας δρόμους» οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη – Κατασκευή-Χρηματοδότηση- Λειτουργία- Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος Ράχες Μαλιακού-Κλειδί Ημαθίας του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ» με την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων (ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ & ΒΕ) του ΥΠΟΜΕΔΙ.