ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικής Συλλογής Διστόμου

 
Εσωτερικό Αρχαιολογικής Συλλογής με προθήκες κεραμικής
Η έκθεση της Αρχαιολογικής Συλλογής Διστόμου περιλαμβάνει ευρήματα από τις αρχαίες φωκικές πόλεις Άμβροσσο (σημ. Δίστομο), Μεδεώνα (ακρόπολη και νεκροταφείο), Καρακόλιθο, Αντίκυρα και Βούλιδα (Ζάλτσα).

Προθάλαμος

Στον προθάλαμο εκτίθενται επιτύμβιες στήλες της κλασικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής, προερχόμενες από την ευρύτερη περιοχή του Διστόμου. Τα λίθινα σήματα ήταν συνήθη και απλά μέσα καθορισμού του τόπου της ταφής. Οι επιτύμβιες στήλες από την αρχαία Άμβροσσο είναι κατασκευασμένες από ντόπιο γκρίζο μάρμαρο. Οι στήλες της κλασικής εποχής είναι απλές αετωματικές και συχνά το όνομα του νεκρού επιγράφεται στο ανώτερο τμήμα τους. Από αυτές ξεχωρίζουν δύο επιγραφές: ΑΓΑΘΩ και ΕΠΙ [Τ]ΙΜΑΝΔΡΩ. Στην ελληνιστική εποχή (3οςαι.π.Χ.) ανήκουν δύο στήλες με περίτεχνη ανθεμωτή επίστεψη, βοιωτικού εργαστηρίου. Η μία εξ αυτών φέρει την επιγραφή ΕΠΙ ΔΥΝΑΤΩΙ.

Στον προθάλαμο της συλλογής, έχει αναρτηθεί τμήμα οροφογραφίας από παλαιό νεοκλασικό κτήριο της πόλης (οικ. Δ. Κελλέρμενου).Αίθουσα Α

Η προθήκη 1 περιέχει ευρήματα από ανασκαφές της αρχαίας νεκρόπολης της Αντίκυρας. Τα κτερίσματα χρονολογούνται από τους Ύστερους Γεωμετρικούς χρόνους (900-800 π.Χ.) μέχρι την Παλαιοχριστιανική εποχή. Εκτός από τα πήλινα και γυάλινα αγγεία και ειδώλια, εκτίθεται και μία πήλινη λάρνακα από τον Άγιο Ισίδωρο.

Οι προθήκες 2 και 3 φιλοξενούν ευρήματα από τις σημαντικότερες σωστικές ανασκαφές που έχουν διεξαχθεί στην αρχαία Άμβροσσο. Τα ευρήματα προέρχονται από τα αρχαία νεκροταφεία που εκτείνονταν δυτικά και νότια της πόλης, καθώς και από τα λείψανα του πολεοδομικού ιστού της αρχαίας πόλης (οικίες, λουτρά και εργαστήρια). Η προθήκη 4 περιέχει κοσμήματα και μικροαντικείμενα από σωστικές ανασκαφές του Διστόμου και της Αντίκυρας.

Στο αριστερό άκρο της αίθουσας εκτίθεται σε αναπαράσταση εστία, του 3ου αι,μ.Χ. (ανασκ.οικ. Παπανικολάου) με τμήμα πήλινου αγωγού, μία πλίνθο οπτανείου,Αίθουσα Β

Η ακρόπολη του φωκικού Μεδεώνα είναι χτισμένη στη βορειοδυτική πλαγιά του λόφου του Αγίου Θεοδώρου. Οι ανασκαφές (το 1907 και τη δεκαετία του 1960) έφεραν στο φως κατάλοιπα κατοίκησης από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως τα Ρωμαϊκά χρόνια. Ευρήματα από τις ανασκαφές στην ακρόπολη του Μεδεώνα και από τη γύρω περιοχή εκτίθενται στις προθήκες 5, 6 και 7.

Η προθήκη 8 φιλοξενεί κτερίσματα από κλασικούς και ελληνιστικούς τάφους, προερχόμενα από την περιοχή του Καρακόλιθου και του Ζεμενού. Και στις δύο περιοχές διατηρούνται οχυρωματικά έργα στις κορυφές των αντίστοιχων λόφων.

Στο μέσο της αίθουσας εκτίθεται σε αναπαράσταση ταφή σε εγχυτρισμό του 6ου αι. π.Χ. (πίθος του πολεμιστή), που προέρχεται από σωστική ανασκαφή στη θέση «Ελαιώνας» Αντίκυρας. Από το νεκροταφείο στη θέση «Παλάτια» Αντίκυρας προέρχεται πήλινη σίμη με παράσταση φυτικού διακόσμου και λεοντοκεφαλή-υδρορρόη (4ος αι. π.Χ.), η οποία εκτίθεται στο βάθος της αίθουσας.
 
 
Συντάκτης
Ε.Τσώτα, αρχαιολόγος
 
 

Ενότητες της Έκθεσης
 
- Επιτύμβιες στήλες (Προθάλαμος)
Παρουσιάζονται οκτώ επιτύμβιες στήλες με ανθεμωτή ή αετωματική επίστεψη, που χρονολογούνται στους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους και προέρχονται από την περιοχή του Διστόμου. Στον προθάλαμο εκτίθεται και μία ταφική στήλη με ιππέα από την αρχαία Βούλιδα

- Αρχαιότητες από το Δίστομο και την Αντίκυρα (Πρώτη αίθουσα)
Εκτίθενται ευρήματα διαφόρων εποχών, που προέρχονται από τις σωστικές ανασκαφές της πόλης του Διστόμου και της Αντίκυρας.

- Κεραμική (Δεύτερη αίθουσα)
Παρουσιάζονται κυρίως αγγεία από την ευρύτερη περιοχή του Διστόμου (Ζεμενό, Καρακόλιθο, Μεδεώνα και Αντίκυρα). Παρέχει έτσι στον επισκέπτη μια εικόνα της εξέλιξης της κεραμικής στα τοπικά εργαστήρια από τα μυκηναϊκά μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια.
 

Ωράριo:
Χειμερινό: 08:00-15:00

Εισιτήρια:
Ολόκληρο: €2, Μειωμένο: €1
Ενιαίο Εισιτήριο:
Ολόκληρο: €2, Μειωμένο: €1
Άλλες φωτογραφίες της έκθεσης
Εσωτερικό Αρχαιολογικής Συλλογής, προθήκες κεραμικής διάφορων εποχών
Προθήκη κεραμικής από την Αντίκυρα (8ος αι. π.Χ. - 2ος αι. μ.Χ.)
Πήλινη σίμη με υδρορρόη σε σχήμα λεοντοκεφαλής από άγωνστο κτήριο της Αντίκυρας, 4ος αι. π.Χ.
Πήλινη γυναικεία κεφαλή, ελληνιστικών χρόνων (Αντίκυρα)