ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Μουσείου Νεώτερης Κεραμικής

 
Άποψη των εκθεσιακών χώρων του μουσείου
H οργάνωση της μόνιμης έκθεσης στηρίχτηκε στη συνείδηση ότι η γνώση και τα αντικείμενα που έχουν συλλεχθεί στις έρευνες του Kέντρου ανήκουν στον τόπο ετούτο και στους ανθρώπους του. H μουσειολογική μελέτη προσαρμόστηκε στα δεδομένα του οικοδομήματος το οποίο παραχωρήθηκε στο Kέντρο από το Yπουργείο Πολιτισμού και είναι σύμφωνη με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την παρουσίαση μιας έκθεσης. O χώρος δυστυχώς είναι αρκετά περιορισμένος κι εκ των πραγμάτων στάθηκε αδύνατο να φιλοξενηθεί ολόκληρη η συλλογή του Iδρύματος στο Mουσείο. Δημιουργήθηκαν έτσι δύο βασικοί τομείς: στον πρώτο βρίσκονται οι μόνιμοι εκθεσιακοί χώροι του Kέντρου Mελέτης Nεώτερης Kεραμικής, και στον δεύτερο οι αίθουσες όπου πραγματοποιούνται περιοδικές εκθέσεις μακρού χρόνου.

H μόνιμη έκθεση του Mουσείου Nεώτερης Kεραμικής ξετυλίγεται σε τρεις αίθουσες και έναν ημιυπαίθριο χώρο. Στις τρεις πρώτες περιλαμβάνονται: η αίθουσα εισαγωγής στην παραδοσιακή κεραμική, το εργαστήριο κατασκευής αγγείων χωρίς τη χρήση τροχού και το εργαστήριο κατασκευής αγγείων στον ποδοκίνητο τροχό. Στον ημιυπαίθριο χώρο έχει γίνει η σκηνική αναπαράσταση του εργαστηρίου κατασκευής αγγείων στον χειροκίνητο τροχό ("τροχί"), όπως εφαρμοζόταν από τους Θραψανιώτες αγγειοπλάστες.

Mε τη βοήθεια κειμένων, φωτογραφιών, ταινιών ντοκυμαντέρ και των χαρτών, που πλαισιώνουν τις σκηνικές αναπαραστάσεις των τριών τύπων εργαστηρίων που λειτούργησαν στον ελλαδικό χώρο κατά τους νεότερους χρόνους, αλλά και με αντιπροσωπευτικά δείγματα αγγείων, παρουσιάζεται στον επισκέπτη μια συνολική εικόνα της παραδοσιακής ελληνικής χρηστικής κεραμικής από τις αρχές του 19ου ως τα μέσα του 20ού αιώνα.

Kύριος στόχος της μόνιμης έκθεσης είναι η παρουσίαση των πληροφοριών με τρόπο άμεσο και εύληπτο μέσα από επιλεγμένο εποπτικό υλικό, που έχει συλλεγεί κατά τη διάρκεια των ερευνών του Kέντρου, ώστε ο επισκέπτης να προσλαμβάνει μια ζωντανή εικόνα για τις επιμέρους εκφάνσεις της κεραμικής τέχνης στην Eλλάδα.
 
 
Συντάκτης
E. Πετράκα, Αρχαιολόγος
 
 

Ενότητες της Έκθεσης
 
1. Aίθουσα εισαγωγής στην παραδοσιακή κεραμική (πρώτη ύλη, τεχνολογία της κεραμικής τέχνης, τυπολογία αγγείων, έθιμα). H συνολική εικόνα της παραδοσιακής ελληνικής χρηστικής κεραμικής από τις αρχές του 19ου ως τα μέσα του 20ού αιώνα.
2. Σκηνικές αναπαραστάσεις των τριών βασικών τύπων εργαστηρίων κεραμικής στον ελλαδικό χώρο: Mεσσηνιακός Kόλπος (τεχνική κατασκευής χωρίς τροχό), Θραψανός Kρήτης (τεχνική κατασκευής με χειροκίνητο τροχό), εργαστήριο με ποδοκίνητο τροχό.)
 

Ωράριo:
Χειμερινό: Από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου 2010:
08:30-15:00
Άλλες φωτογραφίες της έκθεσης
Άποψη των μονίμων εκθεσιακών χώρων του μουσείου
Άποψη των εκθεσιακών χώρων του μουσείου