ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Οι δυναστείες των βυζαντινών αυτοκρατόρων

 
Χρυσό νόμισμα του Θεοφίλου
Στην έκθεση παρουσιάζονται με εποπτικό υλικό οι αυτοκρατορικές δυναστείες του Βυζαντίου από τον Ηράκλειο (610-641) μέχρι τους Παλαιολόγους (1261-1453). Το αρχαιολογικό υλικό που εκτίθεται είναι νομίσματα και μία επιγραφή που αναφέρεται σε επισκευή του τείχους της Θεσσαλονίκης την εποχή της βασιλείας των αυτοκρατόρων Λέοντος ΣΤ' και Αλεξάνδρου.
 
 
Συντάκτης
Δ. Ναλπάντης, αρχαιολόγος
 
 

Ενότητες της Έκθεσης
 
- Το φαινόμενο των αποθησαυρίσεων
Εκτίθενται θησαυροί χρυσών, αργυρών και χαλκών νομισμάτων. Θησαυροί ονομάζονται τα νομίσματα που βρίσκονται συγκεντρωμένα, είτε επειδή φυλάχτηκαν από τους κατόχους τους με σκοπό την αποταμίευση είτε επειδή τα έκρυψαν σε ώρα κινδύνου.
 
Άλλες φωτογραφίες της έκθεσης
Θησαυρός χρυσών νομισμάτων.