ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Χίος τ' έναλος πόλις Οινοπίωνος

Επιτύμβια στήλη με εγχάρακτη παράσταση

Στήλη, που είχε τοποθετηθεί ως σήμα σε τάφο γυναίκας κατά την ελληνιστική εποχή. Η επιφάνειά της φέρει αποκρούσεις και καλύπτεται με την εγχάρακτη παράσταση της νεκρής. Η γυναίκα εικονίζεται καθισμένη σε κλισμό, να παίζει έγχορδο όργανο -ίσως κιθάρα- ακουμπώντας τα πόδια της σε υποπόδιο. Φοράει χιτώνα και ιμάτιο, ενώ την εμφάνισή της συμπληρώνουν ενώτια και τα μαλλιά της καλύπτει σάκος. Μπροστά της, σε όρθια στάση εικονίζεται θεραπαινίδα με χειριδωτό χιτώνα και σάκο στα μαλλιά. Επάνω από την κεντρική παράσταση αναγράφεται το όνομα της νεκρής. Στις άλλες δύο πλάγιες όψεις εικονίζονται Σειρήνες, που κρατούν η μία δίαυλο και η άλλη κιθάρα. Τις παραστάσεις περιβάλλει ζώνη με τρέχον κύμα.

Επιγραφή:   [Λά]μπρο[ν]
Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Ελληνιστική περίοδος, 3ος αι. π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Χίος
Διαστάσεις: μήκος: 0,325 μ., ύψος: 0,53 μ., Ύψος Βάσης: 0,53 μ.
Υλικό: Μάρμαρο
Αριθμός Ευρετηρίου: 280
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Fuchs W., "The Chian Element in Chian Art". Chios: A Conference at the Homereion in Chios 1984, Oxford, 1986, pp. 275-293
 
Αρχοντίδου Α. & Αχειλαρά Λ., Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, Οδηγός Έκθεσης, Μυτιλήνη, 1999, σσ. 52-55