ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

"Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο": Η βυζαντινή κληρονομιά στους χρόνους μετά την Άλωση, 1453-19ος αι.

Εικόνα με το βυθισμό του Ιωσήφ στο λάκκο.
Εικόνα με το βυθισμό του Ιωσήφ στο λάκκο

Εικόνα με παράσταση από την ιστορία του Ιωσήφ, 1677-82. Παριστάνεται το επεισόδιο που οι αδελφοί του Ιωσήφ τον ρίχνουν στο λάκκο, ενώ στο βάθος δεξιά εικονίζονται οι Ισμαηλίτες έμποροι στους οποίους πούλησαν τον Ιωσήφ. Η εικόνα είναι έργο του κρητικού αγιογράφου Θεόδωρου Πουλάκη (1620-1692), που γεννήθηκε στα Χανιά και εργάστηκε στην Κρήτη, στη Βενετία και στην Κέρκυρα.

Επιγραφή:   Ο ΒΥΘΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΕΝ ΛΑΚΚΩ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣ ΙΣΜΑΗΛΙΤΑΣ ΑΠΟΔΟΣΙΣ
Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Μεταβυζαντινή Εποχή, 1677-1682
Δημιουργοί: Θεόδωρος Πουλάκης
Διαστάσεις: πλάτος: 0,532 μ., ύψος: 0,456 μ.
Υλικό: Ξύλο
Αριθμός Ευρετηρίου: ΒΕΙ 959
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Ρηγόπουλος Ι.Κ., Ο Αγιογράφος Θεόδωρος Πουλάκης και η Φλαμανδική Χαλκογραφία, Αθήνα, 1979, σ. 9-11, πίν.12
 
Χονδρογιάννης Σ., "Νέα Αποκτήματα", Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9, Αθήνα, (2002), σ. 104-111