ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

"Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο": Η βυζαντινή κληρονομιά στους χρόνους μετά την Άλωση, 1453-19ος αι.

Εικόνα του Αγίου Γοβδελαά
Εικόνα του αγίου Γοβδελαά

Εικόνα του Πέρση αγίου Γοβδελαά, 1655. Η εικόνα είναι έργο του ζωγράφου Εμμανουήλ Τζάνε (1610-90).

Επιγραφή:   ΧΕΙΡ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΕΡΕΩΣ ΤΟΥ ΤΖΑΝΕ, ΑΧΝΕ
Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Μεταβυζαντινή Εποχή, 1655
Διαστάσεις: πλάτος: 0,247 μ., ύψος: 0,311 μ.
Υλικό: Ξύλο
Αριθμός Ευρετηρίου: ΒΕΙ 962
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Ξυγγόπουλος Α., "Ο άγιος Γοβδελαάς του Εμμανουήλ Τζάνε. Γέννηση και Εξέλιξη ενός Εικονογραφικού Τύπου", Κρητικά Χρονικά 1, (1947), σ. 467-486
 
Δρανδάκης Ν.Β., Ο Εμμανουήλ Τζάνες Μπουνιαλής θεωρούμενος εξ εικόνων του σωζομένων κυρίως εν Βενετία, Αθήνα, 1962, σ. 33-39