ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Επιγραφικού Μουσείου

Επιτύμβια στήλη με ανθεμωτή επίστεψη
Επιτύμβια στήλη με ανθεμωτή επίστεψη

Επιτύμβια στήλη που επιστέφεται με ένα θαυμάσιας τέχνης ανάγλυφο ανθέμιο και διακοσμείται με δύο ακόμη ρόδακες. Προέρχεται από πλούσιο ταφικό μνημείο των Αθηνών και αποτελούσε το λεγόμενο επίστημα του μνημείου. Σε στήλες αυτού του είδους γράφονταν τα ονόματα των νεκρών, συνήθως με τα πατρώνυμα και τα ονόματα των δήμων, από όπου κατάγονταν. Η συγκεκριμένη στήλη αναγράφει τα ονόματα του Θουτίμου (=Θεοτίμου), γιου του Αριστογείτονος από το δήμο των Αφιδνών, της συζύγου του Θεοσέβειας, κόρης του Καλλιάδου από το δήμο της Αναφλύστου, και δύο αδελφών, του Ανδροκλέους και του Θουτίμου, γιων του Ανδροκλέους από το δήμο του Πόρου. Από τη στήλη σώζεται μόνο το ανώτερο τμήμα, με το κείμενο της επιγραφής προσεκτικά χαραγμένο σε δέκα στίχους.

Επιγραφή:   ΘΟΥΤΙΜΟΣΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ ΑΦΙΓΝΑΙΟΣΘΕΟΣΕΒΕΙΑΚΑΛΛΙΑΔΟΥΑΝΑΦΛΥΣΤΙΟΥΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΑΝΔΡΟΚ<ΛΕ>ΟΥΣΠΟΡΙΟΣΘΟΥΤΙΜΟΣ ΑΝΔΡΟΚΛΕΟΥΣΠΟΡΙΟΣ
Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Κλασική περίοδος, 340-317π.Χ
Τόπος Εύρεσης: Αττική
Διαστάσεις: μήκος: 0,50 μ., πλάτος: 0,22 μ., ύψος: 1,12 μ.
Υλικό: Μάρμαρο
Αριθμός Ευρετηρίου: ΕΜ 6199
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Inscriptiones Graecae, IΙ 2, Berlin, 1883
 
Conze A., Die attischen Grabreliefs, Berlin, 1893-1922, T. 327
 
Wilhelm A., Beitraege zur griechiachen Inschriftenkunde, Vienna, 1909, no. 52
 
Η ελληνική γραφή: κατάλογος έκθεσης, Αθήνα, 2003, αρ. 33