ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων

Πήλινη πινακίδα με Γραμμική Β γραφή

Πήλινη πινακίδα με κείμενο σε Γραμμική Β γραφή. Το περιεχόμενο της είναι θρησκευτικό και αναφέρεται σε προσφορά μελιού στους θεούς Δία και Διόνυσο. Δηλώνεται η ύπαρξη ιερού του Δία στα Χανιά ήδη από το 1300 π.Χ. και αναιρείται η θεωρία ότι η λατρεία του Διόνυσου εισήχθη στην Ελλάδα τον 7ο αι. π.Χ. Από ανασκαφή στο Καστέλι Χανίων, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης (1300 π.Χ.).

Επιγραφή:   Το περιεχόμενο του κειμένου είναι θρησκευτικό. Αναφέρεται στη λατρεία του Δία και του Διόνυσου, στους οποίους προσφέρεται μέλι.Το κείμενο είναι γραμμένο στη Γραμμική Β΄ Γραφή.
Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Ύστερη Εποχή του Χαλκού, 1300 π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Καστέλι, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης
Διαστάσεις: μήκος: 0,111 μ., ύψος: 0,022-0,0195 μ.
Υλικό: Πηλός
Αριθμός Ευρετηρίου: ΚΗ Gq 5
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ΚΕ ΕΠΚΑ
 
 
 
Ιστορικά / Μυθολογικά Πρόσωπα
Διόνυσος
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Hallager E., Vlasaki M., Hallager B.P., New Linear B Tablets from Khania, Kadmos XXXI, (1992), 61-87