ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μυκηναϊκή Συλλογή

Στην κατώτερη διακοσμητική ζώνη της στήλης απεικονίζεται πολεμική ή κυνηγετική σκηνή
Ταφική στήλη με σκηνή κυνηγίου

Αντιπροσωπευτικό δείγμα των μοναδικών στο είδος τους λίθινων ταφικών στηλών της πρώιμης μυκηναϊκής εποχής, που βρέθηκαν στους ταφικούς περιβόλους των Μυκηνών. Η στήλη αποκαλύφθηκε από τον Schliemann στην αρχική της θέση, επάνω από τον τάφο του οποίου ήταν το σήμα. Φέρει ανάγλυφη διακόσμηση, που χωρίζεται σε δύο οριζόντιες μετόπες: η ανώτερη έχει τρεις ζώνες από συνεχόμενες σπείρες, ενώ η κατώτερη απεικονίζει πολεμική ή κυνηγετική σκηνή, που πιθανότατα εξυμνούσε τα κατορθώματα του νεκρού στην επίγεια ζωή του. Επάνω σε άρμα, που σέρνει ένα άλογο, εικονίζεται άνδρας, που κρατάει ξίφος στο αριστερό χέρι και τα ηνία στο δεξί. Κατευθύνεται προς τα δεξιά, όπου στέκεται δεύτερος άνδρας με ξίφος στο αριστερό χέρι. Η σκηνή πλαισιώνεται από σπειροειδή θέματα. Ο τεχνίτης προφανώς σχεδίασε το θέμα επάνω στο λίθο, χάραξε το περίγραμμα των μορφών και έπειτα σκάλισε την παράσταση αφαιρώντας το λίθο και αφήνοντας τις μορφές σε έξεργο ανάγλυφο. Το εικονογραφικό πρότυπο τόσο σε αυτήν όσο και στις άλλες ανάγλυφες ταφικές στήλες των λακκοειδών τάφων είναι καθαρά μυκηναϊκό, με παράλληλα κυρίως στη μεταλλοτεχνία της εποχής.

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Ύστερη Εποχή του Χαλκού, 16ος αι. π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Μυκήνες, Ταφικός Κύκλος Α, Τάφος V
Διαστάσεις: πλάτος: 1,06 μ., ύψος: 1,33 μ.
Υλικό: Πωρόλιθος
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Μυλωνάς Γ.Ε., "Ο πέμπτος λακκοειδής τάφος του Κύκλου Α των Μυκηνών", ΑΕ, (1969), σσ. 125-142, πίν. 8-13
 
Younger G.,, The Stelai of Mycenae Grave Circles A and B in ΤΕΧΝΗ. Craftsmen, Craftswomen and Craftmanship in the Aegean Bronze Age, R. Laffineur and Ph. Betancourt (ed.), Aegaeum 16, Λιέγη, 1997, pp. 229-239, PP. LXXXVII-XCIV
 
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, 1999, σ. 17