ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Συλλογή Έργων Μεταλλοτεχνίας

Τα ευρήματα του χάλκινου μηχανισμού
Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι ένα από τα σπουδαιότερα και πιο ενδιαφέροντα όργανα της αρχαίας τεχνολογίας, που σώζονται μέχρι σήμερα. Διατηρείται αποσπασματικά, αλλά από τους μελετητές έχουν γίνει προσπάθειες αποκατάστασης της αρχικής του μορφής και του τρόπου λειτουργίας του. Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο σύστημα από τριάντα δύο οδοντωτούς τροχούς (γρανάζια), που φέρουν επιγραφές σχετικές με το ζωδιακό κύκλο και τους μήνες. Οι τροχοί μαζί με μεταλλικές πλάκες ήταν στερεωμένοι μέσα σε ξύλινο κουτί. Η χρησιμότητα αυτού του μοναδικού μηχανισμού δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένη. Πιθανότατα εξυπηρετούσε αστρονομικούς και ημερολογιακούς υπολογισμούς. Ο Βρετανός επιστήμονας D.J. de Solla Price ήταν ο πρώτος που τον μελέτησε και κατασκεύασε αντίγραφό του, ενώ αργότερα ο ομοεθνής του M. Wright πραγματοποίησε άλλο αντίγραφό του και διατύπωσε νέες προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία του.

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: περ. 80 π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Θαλάσσια περιοχή πλησίον Αντικυθήρων
Διαστάσεις: μήκος: 0,06-0,10 μ.
Υλικό: Χαλκός
Αριθμός Ευρετηρίου: Χ15087
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Ρεδιάδης Π.Δ., "Το εξ Αντικυθήρων Αστρολάβον", ΑΕ, (1910), σσ. 157-172
 
de Solla Price D.J., Gears from the Greeks. The Antikythera Mechanism. A Calendar Computer from ca. 80 B.C., New York, 197
 
Λάζος Χ.Δ., Ο υπολογιστής των Αντικυθήρων, Αθήνα, 1994
 
Wright M.T., Bromley A.G., Magou H., "Simple X-Ray Tomography and the Antikythera Mechanism", PACT 45, Αθήνα, 1995, σσ. 531-543
 
Wright M.T., "A Planetarium Display for the Antikythera Mechanism", Horological Journal 144, 5, Αθήνα, (2002), σσ. 169-173