ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κολώνας Αίγινας

Πήλινος πίθος

Πίθος με αμαυρόχρωμη διακόσμηση. Στην πλατύτερη ζώνη παράσταση πλοίων. Δείγμα της ενασχόλησης των Αιγινητών με τη θάλασσα κατά τους χρόνους αυτούς.

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Μέση Εποχή του Χαλκού, 1800 π.Χ. - 1650 π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Αίγινα, Ιερό Απόλλωνος (Κολώνα)
Διαστάσεις: ύψος: 0,82 μ., διάμετρος: 0,28 μ. (διάμετρος χείλους)
Υλικό: Πηλός
Αριθμός Ευρετηρίου: 6620