ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας

Το κράνος του Μιλτιάδη αφιέρωσε στο Ιερό ο μεγάλος αθηναίος στρατηγός Μιλτιάδης
Κράνος Μιλτιάδη

Ένα από τα πλέον συγκλονιστικά εκθέματα του Μουσείου με μεγάλη ιστορική σημασία, είναι το χάλκινο κορινθιακό κράνος του Μιλτιάδη. Μετά τη μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.) ο μεγάλος αθηναίος στρατηγός αφιέρωσε το κράνος του στο Ιερό του Διός, για να τον ευχαριστήσει για τη νίκη. Ενδεχομένως πρόκειται για το κράνος που είχε χρησιμοποιήσει στη νικηφόρα μάχη.

Επιγραφή:   Στην αριστερή παραγναθίδα φέρει εγχάρακτη επιγραφή του αναθέτη:
ΜΙΛΤΙΑΔΕΣ ΑΝΕ[θ]ΕΚΕΝ [Τ]ΟΙ ΔΙΙ
μεταφρ: Ο Μιλτιάδης αφιέρωσε στον Δία.
Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Κλασική περίοδος, 490 π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Ολυμπία, Βρέθηκε στο νότιο πρανές του Σταδίου.
Διαστάσεις: ύψος: 0,187 μ., Ύψος Βάσης: 0,28 μ.
Υλικό: Χαλκός
Αριθμός Ευρετηρίου: Β 2600
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Olympia Bericht VII, 1961, 116
 
Dittenberger W., Purgold K., Olympia V, Verlag Adolf M. Hakkert, Amsterdam, 1966, σ. 69 κ. ε. εικ. 35, πίν. 34-35
 
Olympia Bericht VIII, Berlin, 1968, 107
 
Mallwitz A., Olympia und Seine Bauten, Berlin, 1972, 32-33
 
Παπαχατζής Ν., Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις: Μεσσηνιακά-Ηλιακά, Αθήνα, 1979, 365-366
 
Mallwitz A., Herrmann H.V., Die Funde aus Olympia, Αθήνα, 1980, 95-96, πίν. 57
 
Γιαλούρη Α., Γιαλούρης Ν., Ολυμπία. Το μουσείο και το ιερό, Αθήνα, 1991, 93
 
Καλτσάς Ν., Ολυμπία, Αθήνα, 1997, 63-64
 
Ανδρόνικος Μ., Ολυμπία. Ο αρχαιολογικός χώρος και το μουσείο, Αθήνα, 2000, 72
 
Αραπογιάννη Ξ., Ολυμπία. Η κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα, 2001, 220, 225
 
 
 
Άλλες όψεις
Άποψη του κράνους του Μιλτιάδη